Quy định sử dụng thẻ

1. Tất cả các loại thẻ VIP đã phát hành sẽ KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỔI THÀNH TIỀN MẶT trong mọi trường hợp.

2. Tất cả các loại thẻ chỉ được công nhận đối với chính chủ. Nếu chủ thẻ tự ý cho người khác sử dụng thẻ của mình để thanh toán, 3AM D'SPA có quyền từ chối thanh toán, không giải quyết khiếu nại cũng như các vấn đề phát sinh có liên quan.