Chính sách sử dụng

1. Điểm tích chỉ được khấu trừ khi khách hàng sử dụng dịch vụ, KHÔNG tích cộng dồn cùng với bạn bè đi cùng.


2. Ví điện tử tại 3AM D'SPA là ví điện tử nội bộ và không liên kết với bất kì tài khoản ngân hàng nào. Giới hạn chi tiêu của khoản ưu đãi sẽ do 3AM D'SPA quy định và tùy từng chương trình khuyến mại.

 

3. Thẻ VIP sẽ không được chiết khấu song song với các chương trình khuyến mại hiện có tại 3am D’spa