Blogs làm đẹp

CẤP NƯỚC CHO DA CŨNG CẦN THIẾT NHƯ VIỆC BỔ SUNG NƯỚC CHO CƠ THỂ HÀNG NGÀY ‼️
CẤP NƯỚC CHO DA CŨNG CẦN THIẾT NHƯ VIỆC BỔ SUNG NƯỚC CHO CƠ THỂ HÀNG NGÀY ‼️

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
      👁‍🗨 TỔNG HỢP TREATMENT CHĂM SÓC CẤP NƯỚC CHO LÀN DA TẠI 3am D’spa :

     🎗 Cấp nước : 120.000
     🎗 Dưỡng Ẩm : 150.000
     🎗 Bổ sung Vitamin E : 200.000
     🎗 Ionto B5 : 250.000
     🎗 Ionto Waterin : 300.000
     🎗 Ionto Hyaluronic 70% : 400.000
     🎗 O2 Oxyjet Elixir : 400.000
     🎗 Nano Ịnection - Honey Skin : 750.000